Til forældre


PSYKOLOG METTE LISE VINUM

Cand. psych. aut.


Medlem af Dansk Psykologforening

Tlf: 40753857

Forældrevejledning

De fleste børn vokser op i familier, hvor tryghed er en naturlig og integreret del af familielivet. Det betyder, at børnene har mulighed for at udvikle sig følelsesmæssigt og intellektuelt gennem den daglige trygge kontakt med forældrene og efterhånden med andre børn og voksne.

 

For nogle børn kan hverdagen i perioder indeholde små eller større problemer, der kan være svære at håndtere alene som familie. Det kan f.eks. være  skilsmisse, stress eller andre belastninger, hvor de voksne i kortere eller længere tid har problemer med at give barnet en stabil hverdag

 

 

 

 

 

Forældre der bliver opmærksomme, på at deres børn/unge mennesker ikke trives, oplever ofte bekymring, og følelser af usikkerhed og tvivl. Ofte forsøger man sammen at finde løsninger, men bliver uenige eller usikre på om man gør det rigtige og hvordan man bedst hjælper barnet.

Jeg tilbyder derfor forældrevejledning (uden barnet), hvor vi taler om konkrete anvisninger i forhold til, hvordan I bedst hjælper jeres barn. Vi finder sammen ud af, hvad der vil være mest hjælpsomt. Fx. samtaler med barnet alene eller familieterapi, hvor både forældre og barn er tilstede.

Imens I venter


Står jeres barn på venteliste til et behandlingsforløb og/eller udredning i offentligt regi, kan jeg tilbyde relevant støtte i en kort periode til barn eller familie.

Tegn på dårlig trivsel hos børn


 • Tristhed og modløshed
 • Stor vrede og negativitet
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Uforståelig opførsel eller ændringer i adfærd
 • Tvangshandlinger eller tvangstanker 

Tegn på dårlig trivsel hos unge


Tilstande af;

 • Depression og angst
 • Selvbeskadigelse
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvmordstanker
 • Ændret adfærd, fx stof- og alkoholmisbrug


Copyright @ All Rights Reserved