Unge


PSYKOLOG METTE LISE VINUM

Cand. psych. aut.


Medlem af Dansk Psykologforening

Tlf: 40753857

Særligt udfordrende at være ung

Som ungt menneske kan det være svært at finde det rigtige tilbud, hvor der er hjælp, råd og vejledning i øjenhøjde.


Jeg har valgt at fokusere på unge mennesker, fordi jeg oplever at mange unge idag kæmper med trivsel, stress og præstationsproblemer, fordi ungdomslivet idag synes at rumme mange store krav til den enkelte.


Angst, depression og psykisk sårbarhed er en endnu større udfordring når man står overfor voksenlivets krav, udfordringer og beslutninger.

 

Et forløb hos en psykolog kan hjælpe dig med at sætte ord på det, der er svært og derigennem få det bedre. I samtalerne tager vi altid udgangspunkt i det der fylder hos dig lige nu.

 

Tegn på dårlig trivsel hos unge.


Som ung kan man have vanskeligt ved at finde ud af, hvem man er, og have svært ved at finde

sig til rette i sit eget liv.

Dette kan komme til udtryk i forskellige tilstande som:


Depression og angst

Selvbeskadigelse  og / eller Spiseforstyrrelser

Lavt selvværd, selvbebrejdelser og skyldfølelser

Tanker om død og selvmord

Nedsat energi og øget træthed

Nedsat lyst og interesse i de ting man tidligere har syntes var interessante


Alle psykologer har tavshedspligt. Du kan derfor være sikker på, at ingen andre får noget at vide, uden du har givet din tilladelse til det først.

Copyright @ All Rights Reserved