Om Terapi

Individuel behandling og terapi

Samtaler

 

En konsultation tager som udgangspunkt 50 min. Behandlin-gen består af samtaleterapi. Enten som individuel -par- familie eller gruppe.


Med udgangspunkt i det enkelte, tilbyder jeg kortere- og længerevarerende psykologisk behandling.


Jeg arbejder grundlæggende mentaliseringsbaseret og

inddrager metakognitive principper.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning fra lægen

 

Du kan få tilskud til behandlingen med en henvisning fra egen læge hvis du:


 • Er offer for røveri, vold eller voldtægt

 • Er offer for en trafikulykke eller andre ulykker

 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 • Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • Er pårørende ved dødsfald

 • Har forsøgt selvmord

 • Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

 • Inden du er fyldt 18 år, har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb

 • Har en let til moderat depression

 • Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD 


Hvor længe?

 

Varigheden af behandlingen er

meget individuel og afhængig af hvilken problemstilling du

kommer med.


Varigheden af forløbet er typisk ml. 8-20 konsultationer .


Typisk hyppigere i starten af

forløbet (1 gang om ugen- 1 gang

hver 14. dag),


Mens der i slutningen af forløbet typisk vil være læneger tidsinterval mellem samtalerne. Det

vigtigste er, at vi finder den

løsning der er bedst for dig.

Medicin

 

I tilfælde hvor medicinsk behandling er en del af forløbet samarbejder vi på klinikken med din egen læge.


Såfremt psykiatrisk vurdering og behandling skønnes relevant, samarbejder vi med egen læge med henblik på viderehenvisning til psykiatrien.